Aktualizacja z dnia 13.04.2022
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 13.04.2022

Przygotowaliśmy kolejne aktualizacje w naszym systemie.

 

  • Dodaliśmy nową strukturę JPK_FA obowiązującą od 01.04.2022. Nową strukturę znajdziesz w Finanse > Struktury JPK na żądanie.

 

  • Dodaliśmy możliwość pobrania pliku DRA w formacie XML dla KPIR i Ryczałtu. Plik można pobrać w menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy, po otworzeniu wyliczenia za dany miesiąc należy użyć opcji Pobierz DRA.

Następnie należy zaimportować pobrany plik do platformy elektronicznej ePłatnik po zalogowaniu na stronie https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Można to również zrobić w programie Płatnik w wersji desktop, a następnie przesłać do ZUS.

Aby utworzyć DRA należy podać 6 cyfrowy kod tytułu ubezpieczenia znajdujący się w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS oraz uzupełnić odpowiednie dane w Danych firmy.

 

  • Dodaliśmy artykuł Usługi budowlane, który może być stosowany przy nabyciu usług budowlanych z UE wykazywanych w polach 27 i 28 deklaracji VAT.

 

  • Dodaliśmy w karcie Środka trwałego możliwość wyboru kodu GTU przy środkach trwałych, które podlegają pod tę kategorię. Jest to pomocne w przypadku sprzedaży środka trwałego na przykład w postaci samochodu który oznaczony jest kodem GTU 7.

 

  • Poprawiliśmy wysyłanie plików JPK – podczas wysyłki bezpośredniej numer referencyjny nie był nadawany, obecnie błąd został usunięty.

 

  • Dodaliśmy możliwość wykazywania nabycia z UE ze stawką 0% zarówno towarów jak i usług. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem usuń deklarację i dodaj ją ponownie.

 

Wszelkie wątpliwości lub pytania prosimy kierować na adres email: pomoc@360ksiegowosc.pl


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.