Aktualizacja z dnia 10.11.2022 - zobacz co nowego
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 10.11.2022

Przygotowaliśmy kolejne przydatne aktualizacje naszego systemu.

Pierwsza z modyfikacji dotyczy wyliczenia zaliczki na podatek CIT, wprowadzone zmiany związane są z wyliczeniem podatku od zysków kapitałowych.

Zmiana daje możliwość dodania kont kapitałowych kup, nkup, pp i npp, do wyliczenia 19% podatku kapitałowego.

Ustawienie kont księgowych – kapitałowych

Jeśli nie masz założonych kont związanych z przychodami i kosztami kapitałowymi, należy je dodać w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont

Podobnie należy dodać konta przychodów i kosztów kapitałowych, które nie będą przychodami i kosztami podatkowymi. Poniżej przykłady takich kont.

Przychody kapitałowe

 

Ważne aby w polu Podatek CIT wybrać odpowiednią linię z raportu.

Przychody kapitałowe niepodlegające

 

Koszty kapitałowe

 

Koszty kapitałowe niepodlegające

 

Podczas tworzenia kont księgowych dotyczących kapitałów musisz wybrać odpowiednie linie raportu CIT, na podstawie którego będzie wyliczony podatek od zysków kapitałowych.

Dodawanie wyliczenia CIT

Nowy raport CIT zawiera linie związane z kapitałami, należy je odpowiednio przypisać do kont wcześniej wymienionych.

Jeśli jest ich więcej, to każde konto musi mieć swoje odzwierciedlenie w raporcie. Poniżej przykład ze wskazaniem pól dotyczących obrotów kapitałowych.

W każdej linii raportu, tam gdzie kwota będzie widoczna na niebiesko, istnieje możliwość kliknięcia i zajrzenia na listę kont i zapisów składających się na daną kwotę.

Wyliczony podatek będzie zawierał kwotę podatku od dochodów z innych źródeł, czyli podstawowy podatek stosowany przez firmę (9%, 15%, 19%) oraz podatek od zysków kapitałowych 19%.

Do zapłaty będzie suma obu tych dwóch podatków.

W momencie tworzenia e-sprawozdania raport będzie również zawierał odpowiednie dane.

Inne aktualizacje w systemie 360 Księgowość

  • Wprowadziliśmy także możliwość dodania NIP kontrahenta z zagranicy tylko z dużymi literami. To ułatwienie, które nie pozwoli na omyłkowe wprowadzanie NIP z zagranicy z małymi literami.

  • Wprowadziliśmy także dodatkowe zmiany w wyliczeniu podstawy składki zdrowotnej ZUS.

Więcej o funkcjonalnościach systemu 360 Księgowość znajduje się w naszych podręcznikach.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.