Aktualizacja oprogramowania z dnia 14 lutego 2020

Aktualizacja oprogramowania z dnia 14 lutego 2020

W dniu 14 lutego 2020 zaktualizowane zostało oprogramowanie 360 Księgowość.

 

Najważniejsze zmiany to:

  1. Zaktualizowano interaktywny druk PDF deklaracji VAT (2020 rok).
  2. Data księgowania na dokumencie zakupu jest obecnie domyślną Datą deklaracji VAT. Dodając dokument zakupu wprowadź najpierw datę faktury, potem wybierz artykuł na fakturze a następnie wprowadź Datę Księgowania, Data deklaracji VAT automatycznie się zmieni.
  3. Import wyciągów bankowych w walucie innej niż PLN. Jeśli masz różne konta bankowe w różnych walutach, transakcje w różnych walutach są importowane do odpowiednich banków walutowych utworzonych w systemie. Jeśli nie masz osobnych kont dla osobnych walut, wszystkie transakcje walutowe są importowane do okna importu PLN w odpowiedniej walucie.
  4. Import operacji z Transferwise w formacie CSV. Aby import przebiegał prawidłowo należy uzupełnić numer banku w formacie IBAN.
  5. NOWOŚĆ! W menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Renumeracja Transakcji w KG możesz zmienić numerację zapisanych dokumentów.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.