Zakup towarów z zagranicy a Podatek PCC - konieczność zapłaty

Zakup towarów z zagranicy a konieczność zapłaty PCC

Rynek towarów nowych jak i używanych w krajach Unii Europejskiej ulega ciągłemu rozwojowi. Polskie firmy korzystają już nie tylko z krajowych zasobów ale coraz częściej poszukują źródła swojego zapotrzebowania za granicą. Warto wówczas wiedzieć czy zakup towaru używanego od kontrahenta ze Wspólnoty Europejskiej będzie podlegało opodatkowaniu PCC.

Co to jest podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest to danina, której opodatkowaniu będą podlegać wyłącznie czynności odnoszące się do rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych realizowanych także wyłącznie w Polsce.

W przypadku rzeczy, praw majątkowych pozostających poza granicami Polski opodatkowane podatkiem PCC wystąpi tylko wówczas, gdy nabywca będzie miał miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i sama transakcja/umowa/ustanowienie przeprowadzone w Polsce.

Jakie czynności wchodzą zakres opodatkowania PCC?

Opodatkowaniu PCC podlegają niektóre czynności wykonywane przez podatnika. Są to umowy:

 • zamiany, sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,
 • pożyczki środków pieniężnych oraz rzeczy,
 • darowizny,
 • dotyczące spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • dożywocia,
 • ustanowienia hipoteki,
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania,
 • odpłatnej służebności,
 • spółki.

Dzień opodatkowania PCC

Moment opodatkowania podatkiem PCC czyli obowiązek podatkowy nastąpi w dniu wystąpienia jednej z powyższych czynności. Podatnik bez wezwania urzędu skarbowego jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego:

 • złożyć deklarację PCC w związku z wystąpieniem jednej z powyższych umów
 • obliczyć i zapłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

Ponadto opodatkowaniu podatkiem PCC podlegają także zmiany w powyższych umowach jeżeli dana zmiana spowoduje podwyższenie podstawę opodatkowania. Poza tym orzeczenia sądów, jeżeli będą powodować wystąpienie takich samych skutków co powyższe umowy.

Kto jest zobowiązany to zapłaty PCC

W zależności od rodzaju zawartej umowy (wymienione powyższe czynności) obowiązek zapłaty podatku PCC ciąży na:

 • kupującym przy umowie sprzedaży,
 • obu stronach czynności przy umowie zamiany,
 • obdarowanym przy umowie darowizny,
 • nabywcy własności nieruchomości przy umowie dożywocia,
 • podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności,
 • użytkowniku lub nabywającym prawo służebności przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania,
 • biorącym pożyczkę lub przechowawcy przy umowie pożyczki,
 • składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki przy ustanowieniu hipoteki,
 • wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce przy umowie spółki cywilnej.

Stawka podatku PCC przy umowie sprzedaży

Podatek PCC należy uiścić na konto bankowe urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

 • miejsce zamieszkania, gdy nabywcą jest osoba prywatna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
 • siedzibę podatnika, gdy nabywcą jest osoba prawna

W przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach, wówczas właściwym urzędem skarbowym będzie urząd ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów.

Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku umowy sprzedaży rzeczy ruchomych jak i nieruchomości stawka podatku PCC wynosi 2% od kwoty zawartej w umowie lub fakturze.

Czy wszystkie transakcje sprzedaży rzeczy ruchomych podlegają PCC?

Zwalnia się od podatku PCC transakcję sprzedaży rzeczy ruchomej, jeżeli wartość rzeczy nie przekracza 1.000 zł.

Transakcje opodatkowane VAT nie podlegają PCC

Bardzo ważną kwestią dla przedsiębiorcy jest fakt, że nie podlegają opodatkowaniu PCC transakcje, które są opodatkowane VAT.

Opodatkowaniu PCC nie podlegają także transakcje, gdzie przynajmniej jeden z podatników uczestniczących w transakcji jest zwolniony z VAT. Oznacza to, że:

 • nabywca może być podatnikiem VAT lub nie, może być także osobą prywatną natomiast
 • sprzedający musi być podatnikiem VAT albo przynajmniej podatnikiem zwolnionym z VAT

– ażeby dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część oraz umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zakup towaru z zagranicy a PCC

Polska firma zarejestrowana na terenie RP może dokonać zakupu od kontrahenta unijnego będącego:

 • podatnikiem UE (czynnym lub nie podatnikiem VAT) i wówczas na podstawie otrzymanej faktury rozpozna WNT,
 • podatnikiem zwolnionym z VAT i wówczas na podstawie otrzymanej faktury także rozpozna WNT,
 • czynnym podatnikiem VAT i wówczas na podstawie faktury VAT-MARŻA rozpozna nabycie w procedurze szczególnej – VAT MARŻA,
 • osobą prywatną lub firma nie będąca podatnikiem VAT ani czynnym ani zwolnionym, wówczas na podstawie umowy sprzedaży i w tej sytuacji może dojść do konieczności opodatkowania danego zakupu podatkiem PCC.

Nabycie dokonane przez polską firmę rzeczy ruchomych na podstawie umowy kupna/sprzedaży zawartej z osobą prywatną z zagranicy. W tej sytuacji sprzedawca nie jest w ogóle podatnikiem VAT a więc dany zakup może polegać PCC. Polski podatnik rozpozna nabycie towarów używanych (rzeczy ruchomych) podlegających opodatkowaniu podatkiem PCC ale tylko w sytuacji, gdy dana transakcja będzie zawarta w Polsce. Jeżeli umowa będzie zrealizowana za granicą, wówczas dana transakcja w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Innym przykładem nabycia rzeczy używanych od zagranicznego kontrahenta jest skorzystanie z serwisów ogłoszeniowych, gdzie sprzedawca zamieszcza swoje towary przeznaczone na sprzedaż. Problem opodatkowania lub nie podatkiem PCC takiej transakcji zależy przede wszystkim od tego, czy:

 • nabyty towar przekracza kwotę 1000zł,
 • sprzedawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza Polską,
 • nabywca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce,
 • sama czynność sprzedaży została zrealizowana na terenie Polski czy nie.

Dla wyjaśnienia powyższej sytuacji przedstawiono przykład sytuacyjny.

Polski podatnik posiada miejsce zamieszkania (lub siedzibę firmy) w Polsce. Za pomocą zagranicznego serwisu ogłoszeniowego nabył towar używany o wartości powyżej 1000zł. Sprzedający to osoba prywatna nie posiadającego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy w Polsce.

W sytuacji umów sprzedaży zawieranych przez internet, uznaje się ją za zawartą dla aktualnego miejsca zamieszkania albo siedziby firmy składającego ofertę kupna w momencie zawarcia umowy.

W omawianym przypadku bez znaczenia pozostaje warunek, ze rzeczy w chwili transakcji powinny znajdować się w Polsce. Zatem w powyższym przypadku transakcja zakupu towaru używanego będzie podlegała opodatkowaniu PCC – 2%. Zapłacenie podatku i złożenie deklaracji należy przedłożyć najdalej 14 dnia od dnia sprzedaży towaru zawartego w umowie.

***
Księgowanie podatku PCC w 360 Księgowość

Dowiedz się jak zaksięgować Podatek od Czynności Cywilnoprawnych w programie 360 Księgowość klikając w powyższy link!

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.