Aktualizacja z dnia 23.08.2023
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 23.08.2023

W programie 360 Księgowość wprowadzone zostały nowe aktualizacje:

  • Wprowadzona została nowa stawka VAT, dotycząca importu usług z UE i spoza UE oraz WNT dla podatników VAT zwolnionych. W deklaracji VAT widoczne będzie tylko naliczenie podatku należnego bez wykazywania podatku naliczonego. Nowe stawki VAT to:
VAT do zapł-23% VAT sprzedaż – zakup z UE/Spoza UE 23%
VAT do zapł-5% VAT sprzedaż – zakup z UE/Spoza UE 5%
VAT do zapł-8% VAT sprzedaż – zakup z UE/Spoza UE 8%

 

  • Wprowadzono poprawkę w imporcie wyciągów walutowych, kolumna z kursem waluty wyświetla się prawidłowo.
  • Przywrócono możliwość wystawiania korekt bez wybierania faktury oryginalnej. Zmiana ta dotyczy to sprzedaży towarów magazynowych.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.