360 Księgowość umożliwia proste i efektywne zarządzanie finansami projektu oraz ich analizę.

Zyskaj możliwość monitorowania rentowności projektu, natychmiastowego wglądu i szczegółowych raportów w czasie rzeczywistym.

Projekty

Projekty

Rachunkowość projektu różni się w przypadku poszczególnych projektów pod względem wymaganych zasobów, a także okresu realizacji. W branży złożonych usług koszt projektu nie jest już po prostu oparty na czasie pracy pracowników i statycznym koszcie godziny pracy. Dzięki funkcjonalności rachunkowości projektu w oprogramowaniu 360 Księgowość obliczanie rentowności przestanie być utrapieniem; teraz możesz szybko identyfikować i powtarzać najbardziej korzystne rozwiązania.

Centrum kosztów

Oprogramowanie 360 Księgowość ma również wszystkie potrzebne funkcje dotyczące rachunkowości kosztów. Dzięki nim łatwo przeanalizujesz wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności. Dzięki funkcjonalności centrum kosztów możesz zbadać, jakie rodzaje kosztów występują w firmie, w jakich miejscach się pojawiają i kto je ponosi. Gdy posiada się wszystkie te informacje, łatwiej jest podejmować lepsze decyzje biznesowe.